Vùng bảo hộ vệ sinh là gì ?

Hong Thanh

Mầm xanh
Bài viết
12
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo như mình được biết thì vùng bảo hộ vệ sinh là vùng đai an toàn cho nguồn cung cấp nước sạch dùng cho sinh hoạt. Tùy theo tỉnh mà có thể có những quy định khác nhau về vùng này.
Theo quy định thì nước thải công nghiệp mà thải vào vùng này thì phải đạt loại A (QC24).
http://www.dwrm.gov.vn/index.php?cires=News&in=viewst&sid=368
bạn tìm hiểu thêm ở trang web này nhé.
 
scroll-topTop