Vườn công nghiệp là gì?

daibangxanh

Cây cổ thụ

gamyst

Cỏ 3 lá
Bài viết
50
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
“Vườn Công Nghiệp”được định nghĩa là một khu công nghiệp có định hướng phát triển và thu hút các nhà đầu tư trên nền tảng hài hòa giữa phát triển các ngành công nghiệp và bảo vệ được môi trường thiên nhiên cũng như môi trường xã hội của địa phương mà khu công nghiệp tọa lạc.

* “Vườn công nghiệp” là sự tổ hợp toàn diện và thống nhất tất cả các thành phần của hệ công nghiệp và các mối quan hệ với môi trường xung quanh.
* “Vườn công nghiệp” nhấn mạnh việc khuyến khích con người phát triển ngành công nghiệp theo hướng bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường.
* “Vườn công nghiệp” xem quá trình cải tiến công nghệ sản xuất là yếu tố quan trọng để chuyển tiếp từ hệ công nghiệp không bền vững hiện tại sang hệ công nghiệp sinh thái bền vững trong tương lai.

Trong bối cảnh toàn cầu đang đi vào các cuộc khủng hoảng về sinh thái với việc trái đất ấm dần lên, gia tăng ô nhiễm không khí, nhiễm độc môi trường đất và nước, cũng như tạo ra các bất ổn khác trong xã hội, việc cân đối sự phát triển nền văn minh công nghiệp hài hòa với thiên nhiên là điều cần thiết và tất yếu. Từ đó việc phát triển mạnh mẽ các khu công nghiệp để gia tăng sản xuất cũng đi đôi với việc tạo một môi trường sản xuất lành mạnh, hài hòa với thiên nhiên hơn.

Nguồn : sưu tầm
 
scroll-topTop