VƯỢT QUA NHỮNG RÀO CẢN CỦA SỰ THAY ĐỔI

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong thế giới rộng lớn và bao bọc xung quanh ta có một triết lý không bao giờ thay đổi, đó là: mọi vật luôn biến đổi và vận động không ngừng. Và tất nhiên, các tổ chức /doanh nghiệp cũng không nằm ngoài vòng xoáy của sự thay đổi.

"Thay đổi" trong một tổ chức theo nghĩa chung nhất là sự phản ứng lại một cách có kế hoạch hoặc không có kế hoạch đối với những sức ép hay những yêú tố nào đó. Trong những thập kỷ qua, các yếu tố kinh tế, chính trị, xã hội, luật pháp và cạnh tranh là những nguyên nhân làm cho các tổ chức phải thay đổi liên tục. . Sự thay đổi đã trở thành một vấn đề cực kỳ quan trong trong điều kiện ngày nay vì những sức ép nảy sinh liên tục và không có khả năng dự báo trước.

Các loại thay đổi thường thấy trong doanh nghiệp

a. Thay đổi về cơ cấu tổ chức

Thay đổi về tổ chức thường bị chi phối bởi các yếu tố cấu thành một tổ chức kinh doanh, trong đó mục tiêu và chiến lược kinh doanh là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Thay đổi về tổ chức thường đưa đến những thay đổi về cơ cấu doanh nghiệp và quan trọng hơn cả là những thay đổi phương pháp quản lý.

b. Thay đổi về kỹ thuật công nghệ.

Thay đổi này thường chịu tác động của những tiến bộ về khoa học kỹ thuật và công nghệ. Thay đổi này tạo ra những tiến bộ về trang thiết bị phục vụ cho kinh doanh trong một doanh nghiệp. Thay đổi này đưa đến thay đổi qui trình sản xuất sản phẩm của doanh nghiệp

c. Thay đổi sản phẩm.

Đó là việc đưa ra các sản phẩm, dịch vụ mới để mở rộng thị trường hoặc thay thế các sản phẩm, dịch vụ cũ. Thay đổi này không phải xuất phát từ yêu cầu của kỹ thuật công nghệ mà trái lại xuất phát từ đòi hỏi của thị trường.

d. Thay đổi con người.

Thay đổi về con người thường có thể là những thay đổi về cách bố trí sắp xếp người lao động trong doanh nghiệp. Theo xu thế phát triển thì những thay đổi về con người thường gắn với việc nâng cao trình độ, kỹ năng của người lao động. Đó là thay đổi nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

e. Thay đổi về văn hóa

Bao gồm những thay đổi về thái độ, các chuẩn mực trong đối xử, các giá trị chung có liên quan đến hành vi của con ngừơi trong một tổ chức.

Các lọai thay đổi trên có liên quan chặt chẽ với nhau, không tách rời nhau. một sự thay đổi này kéo theo hoặc đòi hỏi các mặt khác phải thay đổi.

Phản ứng với sự thay đổi

Sẽ là không thực tế nếu nói rằng có một sự thống nhất chung về qui mô, mức độ, thời gian và những ảnh hưởng của những yếu tố thúc đẩy sự thay đổi. Một số bộ phận trong công ty có thể nhìn thấy lý do và nhu cầu phải thay đổi, trong khi một số khác thì lại không nhìn thấy. Hơn nữa, việc quản lý sự thay đổi có thể được nhìn nhận từ các góc độ khác nhau. Chẳng hạn, một người có thể cho rằng quá trình thực hiện sự thay đổi cần phải được quản lý hoàn hảo, sẽ rất nguy hiểm nếu như mắc sai lầm và hầu như không có chỗ cho những sai lầm này. Trong khi đó, người khác có thể cho rằng việc sẵn sàng chấp nhận sai lầm, coi đó như sự tất yếu là rất quan trọng trong quá trình quản lý sự thay đổi. Công ty có thể học từ những sai lầm và do đó làm tăng khả năng linh hoạt và có thể đem đến những thắng lợi lâu dài hơn.

Những sức ép thúc đẩy quá trình phải thay đổi có thể được xem như những cản trở, những thử thách hay cũng có thể là các cơ hội cho công ty. Chúng có thể gây ảnh hưởng xấu nhưng cũng có thể là sự thúc giục tiềm năng, năng lực của con người. Những phản ứng và kết quả sẽ phụ thuộc vào việc công ty am hiểu về những yếu tố sức ép này như thế nào công ty sẽ làm gì.

Những yếu tố thúc đẩy quá trình thay đổi thường là: những yếu tố thuộc môi trường xung quanh như sự phát triển của khoa học, sự vận động không ngừng của cuộc cạnh tranh trong nước và quốc tế trong đó ưu thế luôn nghiêng về những doanh nghiệp có khả năng thay đổi theo kịp với môi trường kinh doanh, sự thay đổi của các qui định, qui chế do nhà nước và chính quyền ban hành, sự thay đổi trong nhu cầu và thị hiếu của khách hàng.

Các yếu tố kìm hãm sự thay đổi thường là những yếu tố bên trong tổ chức: con người với thói quen, thái độ và hành vi cũng như mong muốn duy trì những gì họ đã quen thuộc, thoải mái và yêu quí, đó cũng có thể là cơ cấu tổ chức và những lề lối làm việc quan liêu không còn phù hợp với đòi hỏi của môi trường bên ngoài nữa, đó cũng có thể là yếu tố văn hóa của công ty, hay là những qui định không còn hợp thời ...

Đa số chúng ta không chủ động tìm kiếm sự thay đổi, mà con người thường thích những công việc đều đặn như đã diễn ra. Sở dĩ như vậy là vì những công việc đều đặn này sẽ cho phép chúng ta quyền kiểm soát, còn đối với những công việc mới dù sao cũng sẽ có những mơ hồ, không chắc chắn và do đó đe dọa sự kiểm soát của chúng ta. Như vậy, những phản ứng chống đối sự thay đổi thường xuất phát từ nguyên nhân lo sợ mất quyền kiểm soát, chứ không nhất thiết là từ bản thân sự thay đổi. Sự thay đổi càng trừu tượng càng khiến người ta lo sợ.

Ngoài ra, thói quen hay tập quán văn hóa bảo thủ của công ty cũng sẽ cản trở việc nhìn thấy và tận dụng thời cơ kinh doanh, cũng như việc tạo ra những nét sáng tạo trong các thay đổi cơ bản.
Với tất cả những lý do trên, nhân viên ở tất cả các cấp độ trong tổ chức về mặt tâm lý sẽ không thích sự thay đổi, và họ sẽ có các phản ứng được ở những mức độ khác nhau để chống lại sự thay đổi trong tổ chức.

Quản lý các phản ứng đối với sự thay đổi

Trong nỗ lực quản lý sự thay đổi người quản lý sẽ thường xuyên phải tự quản lý bản thân mình vì họ cũng phải tự trải qua những thay đổi, và ngoài ra họ còn phải quản lý những người khác trong sự thay đổi đó, để giúp họ vượt qua sự thay đổi không mấy dễ dàng đối với họ.

Sau đây là một số những điều mà nhà quản lý nên làm để tự quản lý mình trong thay đổi:

Giữ bình tĩnh khi làm việc với những người khác
Dự đoán trước những áp lực và trải qua nó một cách nhàng hơn và có hiệu quả hơn
Không nên quá bảo thủ bảo vệ ý kiến của mình khi người khác bất đồng ý kiến với mình
Đưa ra những giải pháp có tính sáng tạo để giải quyết vấn đề
Chấp nhận mạo hiểm và thử áp dụng những ý tưởng mới
Đánh giá và xếp thứ tự những việc nên làm theo điều kiện của sự thay đổi
Tỏ ra phấn khởi đối với sự thay đổi và quyết tâm đạt được những mục tiêu lâu dài
Cởi mở và chân thật khi làm việc với những người khác
Tham gia tích cực vào quá trình thay đổi
Quyết định dứt khoát khi cần thiết, tránh chần chừ lâu
Khi giúp đỡ những người khác thay đổi, nhà quản lý nên làm những việc sau:

1. Nghĩ suy kỹ về những phản đối, cho phản đối là:

Phản ứng tự nhiên như phản ứng tự bảo vệ mình
Một bước tích cực để tiến tới thay đổi
Tạo thêm năng lượng để cùng làm việc
Là nguồn thông tin quan trọng trong quá trình thay đổi
Không phải là cản trở để tiến tới sự thay đổi
2. Hãy giúp họ những bước đầu tiên:

Chấp nhận những cảm xúc của mọi người
Lắng sự phàn nàn
Làm cho mọi người yên tâm bằng cách cung cấp thêm thông tin
Chỉ cho họ thấy cái cũ đã lỗi thời cần phải thay đổi
Cung cấp cho họ những nguồn lực cần thiết và ủng hộ họ
3. Tạo khả năng giúp họ thay đổi:

Khẳng định là tổ chức ủng hộ và chấp nhận mạo hiểm
Nhấn mạnh đến tính liên tục của mục đích lâu dài và những lợi ích mà sự thay đổi sẽ mang lại
Giúp nhân viên khám phá ra khả năng lựa chọn và khả năng mạo hiểm
Lôi kéo họ vào quá trình ra quyết định
Làm việc theo nhóm
Tạo cơ hội để phát triển cá nhân
Thành công là một công việc khó khăn và cần phải hết sức kiên trì. Người quản lý cần nắm rõ tâm lý của nhân viên và có chiến lược trong việc giúp đỡ họ, đồng thời cần cư xử hết sức linh hoạt. Thực hiện được điều này cho dù đó là việc khó khăn vẫn có khả năng thực hiện được một cách thành công.

Nguyễn Thị Lệ Hoa
(Theo VPC)​
 
scroll-topTop