Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

WatPro_v2 - Chương trình tính hệ thống xử lí nước ăn uống

  • Thread starter phong-lan
  • Ngày gửi
P

phong-lan

Guest
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình tính toán các hệ thống xử lí nước cấp đây bà con

Chức năng:
+ Mô phỏng quá trình diễn ra trong hệ thống
+ Tìm độ đúng sai của quá trình mà mình chọn
+ Tính ra trước các thông số ô nhiễm cuối cùng

Lưu ý:
+ Bạn phải tự lập ra qui trình công nghệ
+ Các thông số về hóa chất hay kích thước các công trình bạn phải chọn, chương trình chỉ kiểm tra mức độ tương thích của hệ thống mà thôi
+ phải biết tiếng Anh xiềng xích lắm mới sử dụng được.

tui có thiết kế thử 1 qui trình xử lí nước mà sao nó cứ báo liều lượng By-product của quá trình khử trùng không đạt chuẩn hoài. có ai góp ý dùm cái

:30:
Bà con, mại vô, mại vô
 

Đính kèm

#5
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chương trình tính toán các hệ thống xử lí nước cấp đây bà con

Chức năng:
+ Mô phỏng quá trình diễn ra trong hệ thống
+ Tìm độ đúng sai của quá trình mà mình chọn
+ Tính ra trước các thông số ô nhiễm cuối cùng

Lưu ý:
+ Bạn phải tự lập ra qui trình công nghệ
+ Các thông số về hóa chất hay kích thước các công trình bạn phải chọn, chương trình chỉ kiểm tra mức độ tương thích của hệ thống mà thôi
+ phải biết tiếng Anh xiềng xích lắm mới sử dụng được.

tui có thiết kế thử 1 qui trình xử lí nước mà sao nó cứ báo liều lượng By-product của quá trình khử trùng không đạt chuẩn hoài. có ai góp ý dùm cái

:30:
Bà con, mại vô, mại vô

Cái này hay đấy, có ver mới hơn kô?
 
Top