Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

website tích hợp phần mềm GIS quản lý ô nhiễm

Snow_wolf

Active Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau một năm nghiên cứu, TS Nguyễn Kỳ Phùng và cộng sự đã xây dựng thành công trang web có tích hợp GIS (hệ thống thông tin địa lý) để tính toán mức độ ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi sử dụng trang web này, số liệu môi trường quan trắc sẽ được nhập ngay vào cơ sở dữ liệu của máy. Tại đây, phần mềm tính toán sẽ sử dụng các thuật toán và nhanh chóng đánh giá mức độ ô nhiễm về nồng độ khói bụi, khí thải, mùi hôi... và khoảng cách từ nguồn đến vị trí có nồng độ ô nhiễm cực đại. Phần mềm đã được ứng dụng thử nghiệm để tính toán mức độ ô nhiễm không khí ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.


tham khảo: http://www.environment.hcmuns.edu.vn/webgis/index.php?idx=utility&&tool=donangcao
 
#11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Sau một năm nghiên cứu, TS Nguyễn Kỳ Phùng và cộng sự đã xây dựng thành công trang web có tích hợp GIS (hệ thống thông tin địa lý) để tính toán mức độ ô nhiễm không khí ở các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Khi sử dụng trang web này, số liệu môi trường quan trắc sẽ được nhập ngay vào cơ sở dữ liệu của máy. Tại đây, phần mềm tính toán sẽ sử dụng các thuật toán và nhanh chóng đánh giá mức độ ô nhiễm về nồng độ khói bụi, khí thải, mùi hôi... và khoảng cách từ nguồn đến vị trí có nồng độ ô nhiễm cực đại. Phần mềm đã được ứng dụng thử nghiệm để tính toán mức độ ô nhiễm không khí ở Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.


tham khảo: http://www.environment.hcmuns.edu.vn/webgis/index.php?idx=utility&&tool=donangcao[/QUOTELink bị:
Object not found!
The requested URL was not found on this server. If you entered the URL manually please check your spelling and try again.

If you think this is a server error, please contact the webmaster.

Error 404
www.environment.hcmuns.edu.vn
03/31/10 06:27:34
Apache/2.2.11 (Win32) DAV/2 mod_ssl/2.2.11 OpenSSL/0.9.8i mod_autoindex_color PHP/5.2.8
 
Top