Welcome to EARTH HOUR BOX

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L


Chào mừng bạn đến với box EARTH HOUR. Box là nơi chúng ta trao đổi các vấn đề liên quan đến "giờ trái đất" tổ chức hằng năm, vấn đề môi trường bây giờ không chỉ của riêng ai.

Hãy bảo vệ môi trường ngay từ bây giờ các bạn nhé :cutesmile:
EARTH HOUR POSTERS

Print out some Earth Hour posters to put in your shop, classroom, home or office to help spread the word.

EARTH HOUR WALLPAPERS

Let you colleagues and classmates know you support Earth Hour by adding an Earth Hour wallpaper to your desktop.
[FLASH]http://earthhour.org/assets/flash/tools/banners/EarthHour_160x600_2010.swf[/FLASH]
http://earthhour.org/assets/flash/tools/banners/EarthHour_160x600_2010.swf
[FLASH]http://earthhour.org/assets/flash/tools/banners/EarthHour_300x250_dates.swf[/FLASH]
http://earthhour.org/assets/flash/tools/banners/EarthHour_300x250_dates.swf
 
scroll-topTop