Workcamp in Sapa

baboxanh

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Workcamp tại Sapa là một trong những hoạt động thường xuyên của tổ chức diễn ra trong môi trường đa văn hóa nhằm trợ giúp và chia sẻ những khó khăn vất vả của người dân địa phương và thực hiện các chương trình truyền thông cho người dân địa phương về ý thức giữ gìn môi trường.

Tham gia workcamp là các tình nguyện viên quốc tế đến từ Netherland, Spain, America…Vì vậy chúng tôi đang tìm kiếm những tình nguyện viên Việt Nam tham gia vào workcamp này với những tiêu chuẩn như sau:

-Đối tượng tham gia: Là sinh viên các trường đại học, cao đẳng hoặc đã đi làm có đủ trình độ tiếng Anh giao tiếp trong môi trường quốc tế, sẵn lòng tham gia full-time trong vòng 2 tuần.

Xem chi tiêt tại www.vfcd.org , thời hạn hình như tới 28/11/2009 hết nhận Application.
 
scroll-topTop