Wrap và qui trình chứng nhận wrap

a_little_love91

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
tp. hcm
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
WRAP-Trách nhiệm toàn cầu về sản xuất may mặc

WRAP (Worldwide Responsible Accredited Production - Sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu) là một tiêu chuẩn độc lập của sản xuất đúng với nguyên tắc ứng xử, được thực hiện và kiểm soát một cách độc lập và bảo đảm rằng hoạt động của các nhà sản xuất đúng nguyên tắc ứng xử theo một quy tắc gắn kết và bao hàm toàn diện.

WRAP chứng nhận rằng các sản phẩm may mặc được sản xuất phù hợp với 12 nguyên tắc chủ yếu sau:

 1. 1. Luật pháp và quy tắc nơi làm việc
 2. 2. Ngăn cấm lao động cưỡng bức
 3. 3. Ngăn cấm lao động trẻ em
 4. Ngăn cấm quấy rối và ngược đãi
 5. Bồi thường và phúc lợi
 6. Giờ làm việc phải không được vượt quá giới hạn của luật pháp
 7. Ngăn cấm phân biệt đối xử
 8. Sức khoẻ và an toàn môi trường làm việc
 9. Các quyền hợp pháp của nhân viên về tự do hiệp hội và thoả thuận tập thể
 10. Các điều lệ, quy tắc và tiêu chuẩn về môi trường
 11. Thực hiện đúng thủ tục thuế quan
 12. Cấm chất ma tuý
CHƯƠNG TRÌNH CHỨNG NHẬN

TRÁCH NHIỆM TOÀN CẦU VỀ SẢN PHẨM MAY MẶC – WRAP

Mục tiêu của chương trình chứng nhận WRAP là xúc tiến và chứng nhận hợp pháp, sản xuất mang tính nhân đạo và đúng nguyên tắc xử thế ở khắp nơi trên thế giới.

Tham gia vào chương trình chứng nhận WRAP chứng minh lời cam kết của ngành công nghiệp may mặc đối với trách nhiệm xã hội trong thực tiễn kinh doanh bằng việc tôn trọng triệt để các nguyên tắc sản xuất WRAP.

Chương trình nhắm vào việc thực hiện các mục tiêu này bằng việc chứng nhận rằng các điều kiện làm việc được cam kết trong sản xuất tuân theo các tiêu chuẩn cốt lõi của trách nhiệm toàn cầu về sản xuất sản phẩm may mặc mà trọng tâm tập trung vào người lao động, các điều kiện nhà máy, môi trường và tuân thủ các thủ tục thuế quan.

Đây là chương trình chứng nhận cho một nhà máy cơ bản. Các đơn vị sản xuất tham gia vào chương trình tự nguyện thoả thuận rằng một giám sát viên sẽ đánh giá tại chỗ nhà sản xuất về việc tuân thủ các nguyên tắc.

Ủy ban chứng nhận WRAP bao gồm một uỷ ban độc lập có uy tín của các giám đốc và nhân viên điều hành, chịu trách nhiệm quản trị diễn tiến của chương trình. WRAP xem xét các báo cáo tuân thủ tại nhà sản xuất, phê duyệt các giám sát viên độc lập, và chứng nhận các nhà sản xuất khi thủ theo các nguyên tắc.

TẠI SAO CHỨNG NHẬN WRAP?

Chương trình sản xuất được công nhận trách nhiệm toàn cầu (WRAP) là chương trình chứng nhận cơ sở lớn nhất thế giới chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực may mặc, giày dép và các sản phẩm may. Các cơ sở nhận được một chứng nhận sáu tháng đến một năm trên cơ sở phù hợp với 12 nguyên tắc WRAP.

Các nguyên tắc WRAP được dựa trên chấp nhận một cách tổng quát các tiêu chuẩn quốc tế về môi trường làm việc, luật pháp địa phương và các quy định nơi làm việc bao gồm quản lý nguồn nhân lực, sức khỏe và an toàn, hoạt động môi trường, và tuân thủ luật pháp bao gồm cả nhập khẩu / xuất khẩu và tuân thủ hải quan và các tiêu chuẩn an ninh.

WRAP đã thông qua phương pháp tiếp cận một hệ thống quản lý đối với việc tuân thủ yêu cầu quản lý cấp cao thông qua các nguyên tắc WRAP bằng văn bản, giao cho nhân viên sự cần thiết để đảm bảo thực hành yêu cầu được thực hiện trên toàn cơ sở, và một hệ thống đánh giá nội bộ tại chỗ để đảm bảo tuân thủ liên tục. Cơ sở phải trải qua bước tự đánh giá nghiêm ngặt và sau đó được đánh giá bởi một công ty giám sát của bên thứ ba độc lập.

WRAP được hỗ trợ rộng rải từ ngành công nghiệp may mặc toàn cầu, nhưng là, tại cùng một thời gian, độc lập của ngành công nghiệp. Hỗ trợ hoạt động được cung cấp bởi Liên đoàn Trang phục Quốc tế và hơn 20 hiệp hội thương mại và ngành công nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.

WRAP chứng nhận các tiện ích, chứ không phải là các thương hiệu hoặc cơ sở kinh doanh. WRAP là một tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ và có một Hội đồng quản trị độc lập với nhóm ngành công nghiệp bất kỳ. Nó không phải là một tổ chức thành viên. Trong những năm qua, mô hình nhà máy toàn diện của WRAP đã giúp nó phát triển thành chương trình chứng nhận cho ngành công nghiệp dệt may lớn nhất thế giới - 1.850 nhà máy từ khoảng 60 quốc gia tham gia trong chương trình và hơn 1.400 giấy chứng nhận đã được ban hành chỉ tính riêng trong năm 2009. Ngày nay, chương trình chứng nhận cơ sở của WRAP mở rộng hơn nữa, di chuyển vượt quá lĩnh vực may mặc, bao gồm tất cả các lĩnh vực sử dụng lao động, như khách sạn, đồ trang sức, đồ nội thất, xây dựng, thực phẩm, sản xuất dao kéo, thủy tinh, thảm / tấm thảm, đèn và nhiều hơn.

QUÁ TRÌNH CHỨNG NHẬN NƠI SẢN XUẤT

Bước 1 - Áp dụng

Cơ sở sẽ gửi một mẫu đơn đã điền đầy đủ và lệ phí (US $ 1195) đến WRAP.

Để nộp đơn xin chứng nhận, click vào "Nộp đơn mới" hay "Đổi mới chứng nhận" (tùy theo điều kiện nào có liên quan đến cơ sở trong câu hỏi).

Bước 2 - Tự đánh giá

Sách hướng dẫn tự đánh giá có thể được tìm thấy trên trang web theo Sổ tay hướng dẫn.

Các sổ tay được viết bằng tiếng Anh, Tây Ban Nha, và Trung Quốc giải thích các nguyên tắc và thủ tục WRAP. Cơ sở quản lý phải áp dụng tất cả các nguyên tắc và chuẩn bị tài liệu chỉ ra việc thực hiện các thủ tục nhất định. Khi hài lòng đã tuân thủ các yêu cầu trong Sổ tay, tối thiểu là 90 ngày cơ sở thông báo đến WRAP rằng đã sẵn sàng để giám sát.

Bước 3 - Giám sát

WRAP cho phép quản lý cơ sở thuê một giám sát độc lập từ một danh sách các công ty giám sát và các tổ chức xã hội dân sự thường xuyên thực hiện đánh giá phù hợp với chính sách và thủ tục theo yêu cầu bởi bên thứ ba - Trong trường hợp này là WRAP. WRAP đã được công nhận để giám sát các cơ sở trong một hoặc nhiều quốc gia quy định phù hợp với chính sách và thủ tục chi tiết WRAP.

Cơ sở thương lượng một khoản lệ phí và lịch trình đánh giá với công ty giám sát. Cơ sở có sáu tháng kể từ ngày thanh toán phí đăng ký cho WRAP (Bước 1 ở trên) để có giám sát viên đệ trình báo cáo và kiến nghị của mình đến quản lý nhà máy và WRAP với một đề nghị thuận lợi.

Bước 4 - Đánh giá

Các nhân viên WRAP có một trong hai hành động:

Nhân viên WRAP có thể thông báo cho cơ sở cần khắc phục các thủ tục nhất định và có giám sát việc thực hiện kiểm tra bổ sung và báo cáo. Sau khi nhà máy thực hiện khắc phục, hành động này phải thực hiện ít nhất 90 ngày trước khi công ty giám sát tiến hành kiểm tra tiếp theo của mình. Nếu nhà máy không thực hiện một cách thỏa đáng các biện pháp khắc phục trong thời gian ân hạn sáu tháng ban đầu (xem ở trên), thì phải đổi mới việc áp dụng và hoàn trả lệ phí đăng ký để được xem xét để xác nhận.
Nhân viên WRAP có thể giới thiệu cho Hội đồng Chứng nhận rằng nhà máy được chứng nhận.

Bước 5 - Giấy chứng nhận

Chứng nhận của Hội đồng chứng nhận (Giám đốc Hội đồng quản trị hiện nay của WRAP) nghiên cứu các khuyến nghị của các nhân viên, bao gồm cả báo cáo của giám sát viên và bỏ phiếu trao giải hoặc giữ lại giấy chứng nhận. (Trong trường hợp sau, các nhân viên sẽ tiến hành như trong Bước 4 (1), ở trên.) Trong thời gian chứng nhận một năm, tất cả các cơ sở, đặc biệt là những người cần đánh giá lần thứ hai, có thể kiểm tra không được báo trước.

Lệ phí

Cơ sở chịu tất cả các chi phí liên quan với giấy chứng nhận. Lưu ý rằng lệ phí trả cho WRAP là lệ phí đăng ký (bước 1, ở trên). Chỉ chi phí khác đối với cơ sở là phí mà thương lượng một cách tự do với một giám sát viên được công nhận về sự lựa chọn của mình (bước 3). Đối với cấu trúc lệ phí hiện hành, truy cập đến "Hỏi đáp". Chỉ MasterCard và thẻ tín dụng VISA được chấp nhận.

Các mức chứng nhận

Tháng mười 2006, WRAP đã công bố hướng dẫn mới, ba cấp chương trình chứng nhận cơ sở. Mục đích của chương trình này là giải thưởng các cơ sở tham gia với mức độ thích hợp của việc công nhận tiến bộ của mình trong việc đạt được tuân thủ đầy đủ các nguyên tắc sản xuất WRAP trong một khoảng thời gian. Các chi tiết như sau:

Giấy chứng nhận "Bạch kim”

Trao cho một cơ sở đã chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với tất cả các nguyên tắc WRAP trong ba năm liên tiếp và đã thành công "thông qua" từng cuộc đánh giá không có biện pháp khắc phục. Các cơ sở có đủ các tiêu chuẩn sẽ được cấp giấy chứng nhận hai năm. Các cơ sở sẽ được đánh giá không báo trước trong quá trình cấp giấy chứng nhận hai năm. Cơ sở phải duy trì giấy chứng nhận liên tục đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận "Bạch kim".

Giấy chứng nhận "Vàng"

Giấy chứng nhận một năm được trao cho một cơ sở đã chứng minh sự tuân thủ đầy đủ với tất cả các nguyên tắc WRAP trong quá trình đánh giá đầu tiên, hoặc đánh giá tiếp theo. Giấy chứng nhận một năm bắt đầu từ ngày cấp giấy chứng nhận, không phải từ ngày đánh giá. (Chứng nhận "Vàng" tương đương với giấy chứng nhận phù hợp hiện tại của WRAP.)

Giấy chứng nhận"Bạc"

Giấy chứng nhận sáu tháng sẽ được cấp cho các cơ sở chứng minh sự tuân thủ đáng kể với các nguyên tắc WRAP, nhưng có không phù hợp nhỏ trong các chính sách, thủ tục hoặc đào tạo cần phải được giải quyết. Các cơ sở có thể không có bất kỳ không phù hợp "cờ đỏ" chẳng hạn như lao động trẻ em, sức khỏe nghiêm trọng và an toàn hoặc các vấn đề môi trường, lao động nhà tù, lao động cưỡng bức hoặc lao động không tự nguyện, hoặc quấy rối hoặc lạm dụng nhân viên. Các cơ sở phải chứng minh rằng các nhân viên được trả mức lương tối thiểu theo quy phạm pháp luật, và bất kỳ yêu cầu bồi thường làm thêm giờ.

Các cơ sở hội đủ điều kiện phải yêu cầu chứng nhận sáu tháng từ văn phòng WRAP, bằng văn bản, theo kết luận của đánh giá chính thức đầu tiên của họ. Giấy chứng nhận sáu tháng sẽ không được tự động ban hành.
Các cơ sở đủ điều kiện phải nộp đơn lại trước khi hết hạn của chứng chỉ sáu tháng và phải trả một lệ phí đăng ký là 895 USD.
Một cơ sở phải thể hiện cải tiến liên tục hướng tới việc đạt được tuân thủ đầy đủ là đạt được một giấy chứng nhận "vàng".
Một cơ sở có thể được cấp chứng chỉ sáu tháng không quá ba giai đoạn liên tiếp (tối đa 18 tháng). Nếu cơ sở không đạt được tuân thủ đầy đủ, họ phải chờ đợi một thời gian sáu tháng và sau đó nộp đơn lại bằng cách sử dụng mã số ban đầu của họ.
Giấy chứng nhận được trao cho cơ sở sẽ chỉ rõ các nguyên tắc WRAP yêu cầu các hành động khắc phục.

Tất cả các yêu cầu tuân thủ khác và lệ phí đăng ký cấp giấy chứng nhận WRAP vẫn như cũ.
 

wrap123

Mầm xanh
Bài viết
8
Nơi ở
hà nội
Website
knacert.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Lợi ích của wrap

chung-nhan-tieu-chuan-wrap.png

 1. Nhằm nâng cao sự tin tưởng của khách hàng, đối tác và các bên quan tâm khác.
 2. Khẳng định cam kết của lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp trong việc thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến thường xuyên hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp nhằm đảm bảo người lao động được quyền lợi khi được làm việc trong một môi trường an toàn, đảm bảo các điều kiện cần thiết và sức khỏe nhằm nâng cao chất lượng công việc đáp ứng với các yêu cầu.
 3. Đáp ứng với yêu cầu của pháp luật đối với những yêu cầu bắt buộc của luật định.
 4. Nâng cao hình ảnh, văn hóa doanh nghiệp và thương hiệu.
 5. Nâng cao khả năng cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ như một điều kiện để cung cấp.
 6. Loại bỏ rào cản xuất khẩu sang các khu vực Châu Âu: Mỹ, Anh….
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop