Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xả nước thải không đạt là thất đức ?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình nghe nói xả nước thải ra ngoài môi trường là thất đức, ngoài ra còn có thêm các hành động sau nằm trong đó:
- Xử lý nước thải không đạt
- Xử lý nước uống không đạt
- Pha loãng nước thải
- Dùng keo tụ tạo bông cho những nước thải sinh hoạt và BOD cao
- Ép doanh nghiệp để moi tiền trong quản lý nhà nước
- Làm hệ thống cho có để đối phó với môi trường và nhà nước
- Gây khó dễ trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục môi trường
:pitiful:Đây là những câu nói có nên dẹp đi hay không vì cái gì cũng có cái lý của nó. Ý các bác cái nào đúng cái nào sai ?
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình nghe nói xả nước thải ra ngoài môi trường là thất đức, ngoài ra còn có thêm các hành động sau nằm trong đó:
- Xử lý nước thải không đạt
- Xử lý nước uống không đạt
- Pha loãng nước thải
- Dùng keo tụ tạo bông cho những nước thải sinh hoạt và BOD cao
- Ép doanh nghiệp để moi tiền trong quản lý nhà nước
- Làm hệ thống cho có để đối phó với môi trường và nhà nước
- Gây khó dễ trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục môi trường
:pitiful:Đây là những câu nói có nên dẹp đi hay không vì cái gì cũng có cái lý của nó. Ý các bác cái nào đúng cái nào sai ?
Lại là vấn đề đạo đức, tính ngưỡng và thờ ơ đang đối mặt với môi ô nhiễm cần khắc phục,...
 
Top