Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xả nước thải không đạt là thất đức ?

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình nghe nói xả nước thải ra ngoài môi trường là thất đức, ngoài ra còn có thêm các hành động sau nằm trong đó:
- Xử lý nước thải không đạt
- Xử lý nước uống không đạt
- Pha loãng nước thải
- Dùng keo tụ tạo bông cho những nước thải sinh hoạt và BOD cao
- Ép doanh nghiệp để moi tiền trong quản lý nhà nước
- Làm hệ thống cho có để đối phó với môi trường và nhà nước
- Gây khó dễ trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục môi trường
:pitiful:Đây là những câu nói có nên dẹp đi hay không vì cái gì cũng có cái lý của nó. Ý các bác cái nào đúng cái nào sai ?
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình nghe nói xả nước thải ra ngoài môi trường là thất đức, ngoài ra còn có thêm các hành động sau nằm trong đó:
- Xử lý nước thải không đạt
- Xử lý nước uống không đạt
- Pha loãng nước thải
- Dùng keo tụ tạo bông cho những nước thải sinh hoạt và BOD cao
- Ép doanh nghiệp để moi tiền trong quản lý nhà nước
- Làm hệ thống cho có để đối phó với môi trường và nhà nước
- Gây khó dễ trong quá trình doanh nghiệp làm thủ tục môi trường
:pitiful:Đây là những câu nói có nên dẹp đi hay không vì cái gì cũng có cái lý của nó. Ý các bác cái nào đúng cái nào sai ?
Lại là vấn đề đạo đức, tính ngưỡng và thờ ơ đang đối mặt với môi ô nhiễm cần khắc phục,...
 
Top