Ứng dụng Gom Rác GRAC

XÁC ĐỊNH ĐIỀU KIỆN TỐI ƯU KEO TỤ PHẨM NHUỘM BASIC RED 46 TRONG NƯỚC THẢI BẰNG PAC- pp thuc nghiem

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Trong nghiên cứu này, ảnh hưởng của nồng độ chất keo tụ PAC, thời gian keo tụ và pH tới hiệu quả loại bỏ COD và hiệu quả loại bỏ màu đã được nghiên cứu, khảo sát. Dựa trên những kết quả thực nghiệm thu được, điều kiện tối ưu cho quá trình keo tụ đã được xác định bằng phương pháp quy hoạch thực nghiệm với sự hỗ trợ của phần mềm thống kê, mô hình và
kế hoạch hóa thực nghiệm, Modde, phiên bản 5.0.

Nguồn: Tạp chí Phát triển KH&CN
Mã:
yeumoitruong.vn
 

Đính kèm

Top