Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Xác định Khía cạnh môi trường có ý nghĩa

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Xác định khía cạnh môi trường là một yêu cầu quan trọng của ISO 14000. Các bạn nào quan tâm đến vấn đề này hãy cùng nhau chia sẻ, trao đổi tại đây nha.
Còn đây là thắc mắc đầu tiên mời các bạn thảo luận đưa ra ý kiến:
1) Các bước thực hiện để xác định KCMT?
2) Dựa vào những tiêu chí nào để có thể xây dựng Tiêu chuẩn đánh giá các KCMT có ý nghĩa?

:50::50:
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
1) Các bước thực hiện để xác định KCMT Trưởng các bộ phận thực hiện:

- Lập sơ đồ công nghệ (xác định đầu vào, ra của hoạt động, sp hay dịch vụ).

- Ở mỗi hoạt động, sản phẩm hay dịch vụ phải xác định các điều kiện bình thường, khác thường và khẩn cấp. Từ đó, xác định các khía cạnh môi trường tại các công đoạn (qua các yếu tố như: Sử dụng nguyên liệu, tài nguyên thiên nhiên; khí thải, ,nước thải, ô nhiễm đất, chất thải rắn ..).

- Lãnh đạo xem xét và phê duyệt các khía cạnh môi trường trên.

2. Dựa vào những tiêu chí để có thể xây dựng Tiêu chuẩn đánh giá các KCMT có ý nghĩa:

- Mức độ chấp hành luật.

- Yêu cầu của các bên liên quan

- EVABAT (the Economically Viable Application of Best Available Technology)

- Các nguy hiểm/rủi ro tiềm ẩn khác...
 
Top