Xây dựng mô hình quản lý và chia sẻ thông tin chất lượng môi trường nước _Sông Đồng Nai

bigbigzerroo

Cây công nghiệp
Bài viết
267
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bài báo này đã trình bày một kết quả ban đầu nâng cao hiệu quả quản lí môi trường nước lưu vực sông Đồng Nai bằng mô hình quản lí và chia sẻ thông tin WINS. Hệ thống được đề xuất cho phép tích hợp thông tin đa dạng, nhiều chiều và kết hợp với ô hình Mike 11 để mô phỏng kết quả tính toán lan truyền ô nhiễm.

Nguồn:Tạp chí Phát triển KH&CN
Mã:
yeumoitruong.vn
 

Đính kèm

  • xây d?ng mô hình qu?n lý và chia s? thông tin ch?t l??ng môi tr??ng n??c.rar
    1.2 MB · Lượt xem: 309
scroll-topTop