Xét xử tội phạm môi trường: Không còn “cửa ải” xử phạt hành chính

yurimt

Cây công nghiệp
Bài viết
253
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TT - Ngày 19-6-2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định các tội phạm về môi trường.

Một sửa đổi quan trọng là tổng hợp các tội danh gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất thành tội gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cũng có bổ sung những tội mới. Người phạm tội gây ô nhiễm môi trường khi có các hành vi thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Một sửa đổi quan trọng khác chính là thay vì phải trải qua một quá trình phức tạp, với điều kiện bắt buộc là “đã bị xử phạt hành chính”, thì nay chỉ cần có hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng là đã đủ cấu thành tội phạm. Mức phạt tiền cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên vẫn cần phải có sự hướng dẫn cụ thể như: thế nào là vi phạm ở mức độ nghiêm trọng? Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là như thế nào? Những hậu quả nghiêm trọng khác bao gồm những hậu quả gì?... thì việc xử lý mới thực hiện dễ dàng được.

Điều 190 về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” được sửa đổi thành tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo hướng cụ thể hơn, rõ ràng hơn và bổ sung hành vi nuôi, nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
:40::40::40:
 

Gà Tồ

Cỏ 4 lá
Bài viết
64
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
TT - Ngày 19-6-2009, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự (có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2010), trong đó có sửa đổi, bổ sung một số quy định các tội phạm về môi trường.

Một sửa đổi quan trọng là tổng hợp các tội danh gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, đất thành tội gây ô nhiễm môi trường. Ngoài ra, cũng có bổ sung những tội mới. Người phạm tội gây ô nhiễm môi trường khi có các hành vi thải vào không khí, nguồn nước, đất các chất gây ô nhiễm môi trường, phát tán bức xạ, phóng xạ vượt quá quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải ở mức độ nghiêm trọng hoặc làm môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Một sửa đổi quan trọng khác chính là thay vì phải trải qua một quá trình phức tạp, với điều kiện bắt buộc là “đã bị xử phạt hành chính”, thì nay chỉ cần có hành vi vi phạm ở mức độ nghiêm trọng là đã đủ cấu thành tội phạm. Mức phạt tiền cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên vẫn cần phải có sự hướng dẫn cụ thể như: thế nào là vi phạm ở mức độ nghiêm trọng? Ô nhiễm môi trường nghiêm trọng là như thế nào? Những hậu quả nghiêm trọng khác bao gồm những hậu quả gì?... thì việc xử lý mới thực hiện dễ dàng được.

Điều 190 về tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” được sửa đổi thành tội “vi phạm các quy định về bảo vệ động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ” theo hướng cụ thể hơn, rõ ràng hơn và bổ sung hành vi nuôi, nhốt động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
:40::40::40:

Những loải động vật quý thì những đối tượng nào mới có tiền mà ăn chứ. Ô nhiễm môi trường thì có quản lý được đâu mà đòi xử. mà xử thì cũng phải xử cho công bằng chứ. Nhà tui ở, bụi mù, vừa lau xong đã có đầy bụi, mà toàn bụi vải và bụi gỗ không hà, ai bảo vệ sức khỏe tui trước, có ai quan tâm đâu?
 
scroll-topTop