Xin bản vẽ cad bể phản ứng xoáy kết hợp lắng đứng !

hoahiep

Cây đầu làng
Bài viết
633
Nơi ở
Nha Trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
a) Bể lắng đứng:

+ Đường kính bể D lấy = 4 – 9m

+ Chiều sâu tính toán của vùng lắng H lấy 2,7 - 3,8 m; đối với bể lắng đợt hai, H không được nhỏ hơn 1,5m.

+ ống trung tâm có chiều dài bằng chiều cao tính toán của vùng lắng, có miệng phễu và tấm hắt cố định ở phía dưới.

+ Đường kính và chiều cao của phễu lấy bằng 1,5 đường kính ống trung tâm.

+ Đường kính tấm hắt bằng 1,3 đường kính miệng phễu. Góc nghiêng giữa bề mặt tấm hắt với mặt phẳng ngang: 170. Chiều cao từ mặt dưới của tấm hắt đến bề mặt lớp cặn là 0,3m.

+ Vận tốc nước trong ống trung tâm không lớn hơn 30 mm/s; vận tốc nước qua khe hở giữa mép dưới của ống trung tâm và bề mặt tấm hắt ở bể lắng lần một không lớn hơn 20 mm/s, ở bể lắng đợt hai lấy 15 mm/s.

+ Máng thu nước đã lắng đặt trong thành trong của bể lắng.

Góc nghiêng của bể lắng đợt một và đợt hai so với phương ngang không nhỏ hơn 500.

b) Bể phản ứng

Tính toán keo tụ - tạo bông: (7957-2008 & Metcalf –Eddy 4th )
keo tụ: t= 5-10 phút .
tạo bông: t = 10-30 phút .(Table 5-9 Metcalf –Eddy 4th )
T: thời gian lưu nước.


Kết hợp
lang+pu.jpg
 
scroll-topTop