Xin bảng báo giá xử lý Chât thải nguy hại

lr52820

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay nhà máy mình ( ở Nghệ An ) đã được cấp chứng từ Chất thải nguy hại nhưng số lượng chất thải ở nhà máy mình rất ít. Danh sách các loại CTNH mà Nhà máy đã đăng kí là dầu mỡ 2 lít/tháng; giẻ lau nhiễm dầu mỡ 1kg/tháng; bón đèn huỳnh quang 2 bóng/tháng.(đây là danh sách mà Sở TNMT bắt bọn mình phải đăng kí nhưng số lượng thực tế còn ít hơn nhiều). Vừa rồi có đoàn của Sở TN & MT về kiểm tra đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nhà máy về việc không chuyển chứng từ CTNH cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định. Vì vậy mà mình đang cần tìm công ty để xử lý chất thái nguy hại cho nhà máy. Mình muốn hỏi là có công ty nào có thể ký hợp đồng với bên mình để cung cấp các hóa đơn và giấy tờ bổ sung vào chứng từ CTNH, vì số lượng chất thải ít nên cũng không cần phai đến tận nhà máy để vận chuyển xử lý CTNH ( lượng dầu mỡ đang có công nhân trong nhà máy xin về làm mục đích riêng, giẻ lau ít nên bọn mình đều mang đi đốt ). Nếu được thì có thể gửi qua mail lamnguyenmt@gmail.com cho mình bảng báo giá. Xin chân thành cảm ơn!
 
scroll-topTop