Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xin báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết

totn

New Member
#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện nay đề án BVMT đã hết thời gian lập, thẩm định và phê duyệt theo thông tư 01- 2012 và các đơn vị phải lập báo cáo kết quả việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết báo cáo với Sở tài nguyên môi trường ( theo Phụ lục 11, 12) . Anh em nào có mẫu hoặc làm rồi cho mình xin về tham khảo với nhé. Đối với các dự án không phải làm Chương III có phải lập không vậy? Thank all.
 
Top