Nước thải Xin cấp phép xả thải

Thupham

Mầm xanh
Bài viết
6
Nơi ở
Hải Dương

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
178
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các a,c cho e hỏi cty e có lưu lượng hệ thống xlnt là 15m3/ngđ, lượng nước thải tb 12 m3/ngđ, nước xả thải ra mương nội đồng. Công ty nằm trong cụm cn k có HTXL nước thải tập trung. Vậy công ty e có cần xin cấp phép xả thải k, và cơ quan nào sẽ thực hiện cấp giấy phép?
E xin cảm ơn!
Căn cứ khoản 3 - Điều 16, nghị định 201/2013/NĐ - CP thì trường hợp công ty của bạn phải xin giấy phép xả thải.
Căn cứ Luật Thủy Lợi 2017, nghị định 67/2018/NĐ - CP thì giấy phép bên bạn có thể sẽ do UBND cấp tỉnh cấp (Sở Nông nghiệp chủ trì) - tuy nhiên cần phải xác định rõ điểm xả thải của bên bạn như thế nào.
Căn cứ nghị định 40/2019/NĐ- CP thì trường hợp của bên bạn rất có thể phải lắp hệ thống quan trắc tự động.
 

LeeHyun

Mầm 2 lá
Bài viết
26
Nơi ở
Cần giuộc, long an
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các a,c cho e hỏi cty e có lưu lượng hệ thống xlnt là 15m3/ngđ, lượng nước thải tb 12 m3/ngđ, nước xả thải ra mương nội đồng. Công ty nằm trong cụm cn k có HTXL nước thải tập trung. Vậy công ty e có cần xin cấp phép xả thải k, và cơ quan nào sẽ thực hiện cấp giấy phép?
E xin cảm ơn!
Mình xin phép trả lời theo những gì mình biết nhé, nếu công ty bạn có công trình XLNT và trong KCN không có hệ thống XLNT tập trung thì công ty bạn nên xin giấy phép xả thải vào nguồn nước, điểm xả thải, nộp kế hoạch vận hành thử nghiệm và phải được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, còn về cơ quan cấp giấy phép cho công ty bạn thì tùy thuộc vào công ty bạn thực hiện kế hoạch bvmt hay là ĐTM, nếu ĐTM do bộ duyệt thì xin bộ, tỉnh thì xin sở.
 

PAC

Cây ăn trái
Bài viết
89
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Căn cứ khoản 3 - Điều 16, nghị định 201/2013/NĐ - CP thì trường hợp công ty của bạn phải xin giấy phép xả thải.
Căn cứ Luật Thủy Lợi 2017, nghị định 67/2018/NĐ - CP thì giấy phép bên bạn có thể sẽ do UBND cấp tỉnh cấp (Sở Nông nghiệp chủ trì) - tuy nhiên cần phải xác định rõ điểm xả thải của bên bạn như thế nào.
Căn cứ nghị định 40/2019/NĐ- CP thì trường hợp của bên bạn rất có thể phải lắp hệ thống quan trắc tự động.
Nghị định 40 khoản nào quy định là rất có thể lắp hệ quan trắc tự động vậy bạn?
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
178
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình xin phép trả lời theo những gì mình biết nhé, nếu công ty bạn có công trình XLNT và trong KCN không có hệ thống XLNT tập trung thì công ty bạn nên xin giấy phép xả thải vào nguồn nước, điểm xả thải, nộp kế hoạch vận hành thử nghiệm và phải được cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường, còn về cơ quan cấp giấy phép cho công ty bạn thì tùy thuộc vào công ty bạn thực hiện kế hoạch bvmt hay là ĐTM, nếu ĐTM do bộ duyệt thì xin bộ, tỉnh thì xin sở.
Về phần giấy phép được cấp, bạn nói có vẻ hơi...ngược. Hiện tại, chỉ quy định xả thải cấp bộ thì ĐTM tự lên cấp Bộ. Như trường hợp bên mình, ĐTM cấp Bộ nhưng xả thải cấp tỉnh. Và không phải "nên xin" mà là bắt buộc phải có giấy phép xả thải.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
178
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nghị định 40 khoản nào quy định là rất có thể lắp hệ quan trắc tự động vậy bạn?
Khoản 20, Điều 1, tuy nhiên vì cụm CN ở đây không có chứ không phải được miễn trừ nên mình dùng từ "có thể". Bởi trường hợp miễn trừ, theo cách hiểu của thông tư 35 cũng là trường hợp mà "KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung"
 

PAC

Cây ăn trái
Bài viết
89
Nơi ở
TP HCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoản 20, Điều 1, tuy nhiên vì cụm CN ở đây không có chứ không phải được miễn trừ nên mình dùng từ "có thể". Bởi trường hợp miễn trừ, theo cách hiểu của thông tư 35 cũng là trường hợp mà "KCN chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung"
NĐ40/2019 bản mình tải trên công thông tin điện tử chính phủ, điều 1 chỉ có 13 khoản, bạn cho mình xin bản đúng với nha.
 

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
178
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NĐ40/2019 bản mình tải trên công thông tin điện tử chính phủ, điều 1 chỉ có 13 khoản, bạn cho mình xin bản đúng với nha.
Sr bạn, Điều 3, mình kéo vội quá :D.
"2. Đối tượng phải thực hiện quan trắc nước thải tự động, liên tục (trừ các trường hợp: cơ sở đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung, cơ sở nuôi trồng thủy sản, cơ sở có hệ thống xử lý nước thải vệ sinh bồn bể định kỳ tách riêng với hệ thống xử lý nước thải, cơ sở có nước làm mát không sử dụng chlorine hoặc hóa chất khử trùng để diệt vi sinh vật và cơ sở có nước tháo khô mỏ khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đá vôi), bao gồm:

a) Khu công nghiệp, cơ sở nằm trong khu công nghiệp nhưng được miễn trừ đấu nối vào hệ thống xử lý nước thải tập trung;

b) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc loại hình sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục IIa Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này và có quy mô xả thải từ 500 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

c) Cơ sở xử lý chất thải nguy hại, cơ sở xử lý chất thải rắn tập trung quy mô cấp tỉnh và cơ sở sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất có phát sinh nước thải công nghiệp hoặc nước rỉ rác ra môi trường, thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường;

d) Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các điểm a, b và điểm c khoản này, có quy mô xả thải từ 1.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên tính theo công suất thiết kế của hệ thống xử lý nước thải;

đ) Cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường mà tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần;

e) Các đối tượng khác do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định."
 
scroll-topTop