Xin chia sẻ tài liệu về số lượng chất thải sinh hoạt ở Hà Nội

my_angle

Hạt giống tốt
Bài viết
4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chả là em đang làm cái đề tài về tiềm năng và hiện trạng xử lý chất thải sinh hoạt tại thành phố HN.
Nhưng em muốn có số liệu về số lượng chất thải sinh hoạt thải trung bình thải ra trong ngày của HN phân theo cấp quận huyện ( xã thì càng tốt ).
Đồng thời em cũng cần số liệu về tổng hợp, phân loại số lượng rác thải sinh hoạt của thành phố HN. Các bãi rác xử lý của thành phố, cách xử lý, cách phân loại và công xuất xử lý trong ngày của từng bãi rác.
Nếu ai có thì làm ơn share cho em với ạ !
Em xin cảm ơn
 
scroll-topTop