Xin cho hỏi IPCC có quy định hệ số phát thải CO 2 cho rác thải

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
IPCC2006 có phương pháp tính toán lượng phát thải từ rác thải, tuy nhiên nếu bạn quan tâm đến CERs thì nó sẽ có phương pháp luận đường cơ sở và giám sát riêng cho dự án CDM theo quy mô nhỏ và lớn để tính toán lượng giảm phát thải, tùy vào công nghệ được áp dụng để xử lý rác thài (ví dụ khí hóa, đốt, xử lý hiếu khí, chôn lấp....)
 
scroll-topTop