xin đồ án tốt nghiệp về quản lý chất thải rắn sinh hoạt.

thuc102

Mầm xanh
Bài viết
7
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
chào mọi người!
em đang làm khóa luận tốt nghiệp về vấn đề phát sinh chất thải rắn sinh hoạt,quản lý chất thải rắn sinh hoạt và giải pháp quản lý.
em đã tìm tài liệu trong diễn đàn,nhưng chưa được như mong muốn.
ai có tài liệu liên quan thi gửi cho em tham khảo với.
gmail: thuc.hua102@gmail.com
em xin cám ơn!
Thân!
 
scroll-topTop