Luật môi trường Xin ĐTM dự án chế biến cát nhân tạo

mygoinho

Mầm xanh
Bài viết
9
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm Báo cáo đánh giá sơ bộ tác động môi trường của dự án làm cát nhân tạo theo như Luật môi trường mới. Nhưng hiện tại báo cáo đánh giá sơ bộ tác động MT chưa có thông tư hướng dẫn, Nghị định 54/2021 mới ban hành thì khá là chung chung. Bạn nào có file ĐTM về loại hình dự án này không cho mình xin mình tham khảo với ạ
 
scroll-topTop