Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xin ĐTM khai thác nước dưới đất

#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn tnghiax xem lại Nghị định 29/2011 nhé. Trong Phụ lục 2 có ghi là: Dự án khai thác nước để làm nguồn nước cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và sinh hoạt với công suất khai thác từ 5.000 m3 nước/ngày đêm trở lên đối với nước dưới đất.
Anh chị em nào có ĐTM về loại hình này thì chia sẻ với nhé! email của mình: danhvn@yahoo.com.vn
Cám ơn!
 
Top