Quản lý môi trường Xin ĐTM Nhà máy sản xuất giầy

anhvu86

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện em đang làm báo cáo đánh giá tác động môi trường Nhà máy sản xuất giầy. Tuy nhiên, không có số liệu về hệ số phát thải cho một số công đoạn như : quá trình sản xuất đế giày từ nguyên liệu cao su và một số phụ gia; quá trình dán đế bằng keo dán...nên em muốn xin báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án sản xuất Giầy để tham khảo. Email anhvu165@gmail.com. Em xin cảm ơn!
 
scroll-topTop