Xin giấy phép thu gom vận chuyển xử lý chất thải nguy hại cho công ty

huuluan123

Cỏ 4 lá
Bài viết
62
V

vo minh hai

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cái này mình tham khảo thôi nha bạn, bạn có thể xem xét thử nhé:
Trình tự thực hiện:

+ Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp giấy phép đăng ký hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại hoàn thiện hồ sơ theo hướng dẫn tại Mục 7 Biểu mẫu này và nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ - Sở Tài nguyên và Môi trường. Bộ phận tiếp nhận viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho cá nhân, tổ chức.

+ Bước 2: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận hồ sơ từ bộ phận Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của bộ hồ sơ. Trường hợp bộ hồ sơ không đạt yêu cầu, Sở Tài nguyên và Môi trường có thông báo bằng văn bản yêu cầu cá nhân, tổ chức bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

+ Bước 3: Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành kiểm tra thực tế và thẩm định hồ sơ. Nếu hồ sơ không đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo cho cá nhân, tổ chức biết lý do không thể cấp phép. Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp phép, Sở Tài nguyên môi trường ra quyết định cấp phép.

+ Bước 4: Cá nhân, tổ chức đến Bộ phận tiếp nhận và giao trả hồ sơ để nhận giấy phép theo thời gian ghi trên Phiếu hẹn.Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi cục Bảo vệ Môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh.
 

nama4k3

Mầm xanh
Bài viết
7
Nơi ở
tuyên quang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn lên google tìm thông tư số 12/2006 về hướng dẫn điều hành và thủ tục hồ sơ đăng ký cấp phép hành nghề , trong thông tư tại mục III phần 2 có nói rõ về thủ tục lập hồ sơ xin cấp giấy phép thu gom vận chuyển chất thải nguy hại . Hiện tại đã có thông tư 12/2011 mới , bắt đầu được áp dụng từ 01/6/2011 , tất cả các hồ sơ vẫn được làm theo thông tư 12/2006 nhưng trước ngày 31/8/2011
 
scroll-topTop