Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xin giúp đỡ về ĐTM các nhà máy nhiệt điện

  • Thread starter bibeo1802
  • Ngày gửi
B

bibeo1802

Guest
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hiện em đang làm luận văn tốt nghiệp với chủ đề về các nhà máy thủy điện, nhiệt điện và phong điện ở Việt Nam. Rất mong được mọi người chỉ giúp em các báo cáo ĐTM về các nhà máy sản xuất điện trong các lĩnh vực trên :D
 
Top