Xin giúp đỡ!

hiepcnmt

Mầm xanh
Bài viết
22

the812003

Mầm xanh
Bài viết
25
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tư vấn riêng cho bạn. Hầu như các lò hơi hiện nay các khí khác xử lý rất tốt. Như khí SO2, NOx, HF, Benzen, CO2 bằng phương pháp hấp thụ. Nhưng Riêng CO phải xử lý theo phương án khác.Xử lý CO không dễ nhưng mình sử lý được khí đó. Đó là bí quyết công nghệ mình sử dụng xúc tác. Nếu bạn muốn xử lý khí đó Liên hệ với mình để mua chất xúc tác hoàn nguyên. Và bổ xung thêm một công đoạn xử lý nữa mới có khả năng xử lý CO. Đối với ống khói mình đã đi đo nhiều hầu như các khí khác ít vượt chủ yếu hai khí vượt đó là SO2 và CO. Mà khí CO thường vượt rất lớn. có gì liên hệ the812003@yahoo.com
 
scroll-topTop