Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xin giúp đỡ

tuananhvo62

New Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Theo mình có thể bể lắng không đủ điện tích nên bùn nổi lên tràn qua bể khử trùng.
Bạn dùng PAC tại bể khử trùng nước trong là ok rồi, nếu dùng phuong pháp này sẽ làm tăng cặn vơ cơ dứoi đáy => thường xuyên xả đáy, tăng chi phí vận hành lên.
Khắc phục:
Thêm một cột lọc cát sau bể khử trùng phần cặn sẽ được giữ lại.
 
Top