xin hệ số phát thải

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang học thực hành ĐTM, bọn mình đang làm phần tính hệ số phát thải, mọi người có cho bọ t hệ số phát thải về xe tải, với mấy lại máy trong làm đường
Em đang học thực hành ĐTM do đó em nên search tài liệu của WHO trên diễn đàn rồi dựa vào tài liệu đó tra ra hệ số phát thải.
 
scroll-topTop