Xin hỏi về cơ quan phê duyệt DTM

sonsaa

New Member
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin các bạn các thày cô cho mình hỏi. Theo nghị định 29 thì Bộ, Cơ quan ngang bộ phê duyệt DTM các dự án thuộc thẩm quyền Quyết định, phê duyệt của mình. Đối với các doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ thì các dự án tuy được xây dựng từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp cua mình nhưng vẫn phải trình Bộ chủ quản phê duyệt là có hợp lý không? Vì các cơ quan của Bộ nói rằng doanh nghiệp thuộc Bộ thì dự án nào chẳng do Bộ "quyết định" MẶC DÙ doanh nghiệp tự QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ PHÊ DUYÊT DU AN nên tất cả DTM đều phải trình Bộ thẩm định chứ không được trình địa phương thì có đúng không?
 
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo Điều 21 Nghị định 36/2012/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì:
1. Việc thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định của Chính phủ và các quy định của pháp luật chuyên ngành.
2. Đơn vị sự nghiệp công lập không có chức năng quản lý nhà nước.
3. Đơn vị sự nghiệp công lập được tự chủ và tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số người làm việc và tài chính theo quy định của pháp luật và chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ chức năng theo từng ngành, lĩnh vực.
4. Đơn vị sự nghiệp công lập có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.'

Cũng theo điểm b, khoản 2, điều 18 nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định:
Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án thuộc thẩm quyền quyết định, phê duyệt của mình, trừ các dự án quy định tại Phụ lục III Nghị định này;

Như vậy các đơn vị sự nghiệp công lập mặc dù hoạt động theo nguồn vốn tự có nhưng vẫn chịu sự quản lý nhà nước của các Bộ nên thẩm quyền xét duyệt vẫn là Bộ quản lý đơn vị sự nghiệp công lập đó nhé.
Đó là ý kiến của mình, còn cách đơn giản nhất là bạn lên Sở nơi đơn vị sự nghiệp công lập đó đóng đô để hỏi đáp, chắc ai đó sẽ có câu trả lời thôi, he he;)
 

Giới thiệu

Mạng xã hội Yêu Môi trường - Chợ Yêu Môi Trường được thành lập năm 2007 là mạng xã hội về môi trường lớn nhất Việt Nam
Sdt: 0908090013 - trongminh@ungphosuco.vn

Chủ đề mới

Thành viên trực tuyến

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
15,187
Bài viết
65,967
Thành viên
30,386
Thành viên mới nhất
Thanhvn
Top