xin hỏi về phần mếm sb-tool

Crazy_Long

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Tp. Hồ Chí Minh
Website
huaf.edu.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
SB-tool thực chất không phải là 1 phần mềm mà là 1 bộ chỉ tiêu để đánh giá chất lượng môi trường của công trình của Quốc tế. Nó được tổng hợp từ các tiêu chuẩn của các quốc gia tiến tiến ở Châu Âu và Châu Mỹ để thành 1 bộ tiêu chuẩn đánh giá! Và các kỹ thuật viên tin học đã đưa các tiêu chuẩn đó và Excel để giúp công việc đánh giá dễ dàng hơn. Chỉ cần điền các chỉ số và ta có được kết quả cuối cùng!
 
scroll-topTop