Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xin hỏi về quy chuẩn nước thải sinh hoạt

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Bạn nào biết nước thải sinh hoạt thải vào hệ thống thoát nước chung phải đảm bảo theo tiêu chuẩn hay quy chuẩn nào ko, chỉ bảo mình với, cái QC 24 thì lại ko áp dụng cho nước thải sinh hoạt xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung? thế biết áp dụng theo cái nào được nhỉ?
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Nước thải sinh hoạt và nước thải tập trung

Chào anh, về quy chuẩn áp dụng để xử lý nước thải sinh hoạt và nước thải tập trung ( nước thải đô thị ) thì anh xem và theo dõi theo QCVN 14:2009 nhé.

Có gì cần trao đổi thì xin trả lời lại bài viết, thanks!
 

Đính kèm

Top