phần mềm quản lý rác thải thông minh

Xin mẫu nhật ký vận hành trạm quan trắc nước thải tự động

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Xin chào mọi người. Bên công ty mình đang xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống quan trắc nước thải tự động. Nhưng chưa có nhiều thông tin về lĩnh vực này nên nhờ mọi người giúp đỡ về biểu mẫu nhật ký vận hành hàng ngày, sổ nhật ký về bảo trì, bảo dưỡng thiết bị để làm hồ sơ theo quy định. Cảm ơn mọi người!
 
Top