Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xin mọi người góp ý về thiết kế xử lý nước thải xi mạ

#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
trời ơi,bạn đang cần gì mà nói trống trơn khó hiểu thế
Nếu bạn đang cần biết thêm kiến thức về nó hay chưa hiểu cái gì cần mọi người giúp đỡ thì hỏi cho rõ ràng sao lại nói ngắt quãng vậy
Mình và mọi người ở diễn đàn sẵn sàng tham gia với điều kiện bạn phải nói rõ ý định ra.
 
Top