xin quy trình báo cáo sự cố khí thải

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi all
Hiện tại em đang cần tại liệu về "quy trình khai báo sự cố khí thải " Ace nào có , có thể share cho mình được không ? Cám ơn nhiều
bạn muốn hỏi về: "báo cáo khi có sự cố" cho cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và "báo cáo tình hình ứng phó sự cố" hay là "quy trình ứng phó sự cố"
 
scroll-topTop