Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

xin share tài liệu ĐTM

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình đang làm ĐTM mở rộng cho nhà máy ở khu công nghiệp VSIP 2 ở BÌNH DƯƠNG nhưng tới chương điều kiện tự nhiên kinh tế xã hội khu vực dự án thì mình không có thông tin gì cả. mọi người ai có tài liệu gì về chương 02 trong ĐTM ở khu vực VSIP 2 hoặc ở thành phố thủ dầu một thì share cho mình với mình đang cần gấp lắm. Cảm ơn mọi người nhiều.
email của mình: phanmanhtai@gmail.com
 
Top