xin sơ đồ công nghệ

nguyễn thanh min

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
tình hình là lại làm phiền các bạn nữa rồi. có 1 thằng bạn nhờ minh kiếm hộ nó cái bản vẽ cad cho đồ án của nó. mọi người giúp đỡ nha. bạn nào có cái sơ đồ công nghệ giống như cái sơ đồ dưới đây thì giúp bạn mình cái nha. gửi về gmail: minhlam530@gmail.com
Hồ chứa nươc -> trạm bơm cấp 1 -> Bể trộn đứng ->bê lắng trong có lớp cặn lơ lửng ->bể lọc nhanh ->hồ chứa bùn ->sân phơi ->hồ sinh học
|
bể chứa
 
scroll-topTop