Xin tài liệu cho chuyên đề:"Nguyên nhân kinh tế gây ô nhiễm không khí"

tranthikimhien

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào mọi người,Hiền đang học môn Kinh tế môi trường,có làm chuyên đề "Nguyên nhân kinh tế gây ô nhiễm không khí".Đặc biệt,có ví dụ ở những khu vực có ô nhiễm không khí do quá trình sản xuất.Mọi người có tài liệu cho Hiền xin với nha!Cảm ơn mọi người nhiều nhiều!
Mail của mình là:tranthikimhien46@gmail.com
 
scroll-topTop