Xin tài liêu khu công nghiệp Bắc Thăng Long

ttnt

Mầm 2 lá
Bài viết
29
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình chuẩn bị làm đề tài tốt nghiệp thoát nước và xử lý nước thải cho khu công nghiệp Bắc Thăng Long.
Hiện tại mình chỉ có bảng vẽ mặt bằng cùng các số liệu về đất đai sử dụng hiện tại, ngoài ra chưa có số liệu gì nhiều hơn.
Bạn nào có thì chia sẻ cho mình với nha.
Có thể gửi về địa chỉ email: dn_shb@yahoo.com.vn
hoặc gửi trực tiếp lên đây.
Chân thành cảm ơn nhiều.
 
scroll-topTop