Xin tài liệu về bùn kênh rạch?

ngoctrongdem

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
hcm

huunam

Cây công nghiệp
Bài viết
379
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
pác nào có tài liệu về bùn kênh rạch cho em xin với,(tất cả những gì liên quan đến bùn kênh rạch) như đề tài nghiên cứu, phương pháp xử lý, đặc trưng bùn kênh rạch...... tình hình là em đang làm đề tài về bùn kênh rạch, nhưng tìm wài mà chưa có, mấy bác nào có cho em xin đi ạ, thank nhiều

Đề cấp nào vậy, mình có nghe nói chỉ thị số...(10) nhà trên kênh rạch. Chưa nghe nói đến bùn trên kênh rạch, mà cho hỏi bùn trên khúc kênh rạch nào mới được, vì mỗi nơi có đặc tính riêng,... Mình đang có các số liệu quan trắc trên sông trong đó có kết quả phân tích trầm tích, các thành phần .... không biết nó có thể làm cơ sở cho quá trình tính toán xử lý hay không,...
 

ngoctrongdem

Mầm xanh
Bài viết
11
Nơi ở
hcm
scroll-topTop