Xin tài liệu về Đánh giá hiện trang và đề xuất biện pháp thu gom chất thải rắn ở bệnh viện

lamdhv

Mầm xanh
Bài viết
8
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại mình đang làm đề tài tốt nghiệp về vấn đề hiện trạng và biện pháp xử lí chất thải rắn bện viện. Tìm trên mạng cũng kha khá rồi mà chưa được ưng ý và cụ thể lắm.
Vậy các bạn ai có thì làm ơn cho mình xin ít tài liệu về ván đề này nhé.
Cảm ơn các bạn nhiều!
Hoặc các bạn đính kém hoặc các bạn send về mail: lamdhv@gmail.com
Một lần nữa cảm ơn!
 
scroll-topTop