Xin tài liệu về sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ từ bùn

cvloi86

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các pác nào có tài liệu về sản xuất phân vi sinh, phân hữu cơ từ bùn cống rảnh, mương của các làng nghề hay nhà máy nông-thủy sản cho em xin với. Em đang chuẩn bị làm đề tài luận văn tốt nghiệp mà tài liệu ít quá, tìm trên internet thì chỉ là những bài báo nói chung chung không thôi.

Các pác nào tốt bụng giúp em với.

Cảm ơn mọi người đã xem.
Xin liên hệ với em

Email: cvloi86@gmail.com
Yahoo: cvloi86@yahoo.com
 
scroll-topTop