Xin tài liệu về SXSH trong ngành sx SỮA

xuanthanh

Mầm xanh
Bài viết
9
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình không có ngành sữa nhưng có 1 số ngành khác như: sơn, bia, thuộc da, giấy.
bạn có dùng được không mình gởi cho

Chào bạn,
Mình rất quan tâm về sản xuất sạch trong các lĩnh vực :thực phẩm, dược phẩm, sản phẩm công nghiệm...
bạn có tài liệu về Sơn, bia, thuộc da, giấy, ... xin cho mình tham khảo.
gửi cho mình vào mail : mec_doan@yahoo.com.vn
trân thành cảm ơn. Nếu trong Sài Gòn thì mời bạn Coffee nhé!
 
scroll-topTop