Xin thông tin rác thải nguy hại

Ms Bean

Cây đầu làng
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Danh sách các công chức, cán bộ thuộc Cục
CỤC QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
Địa chỉ:​
Số 11 lô 13A Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội​
Điện thoại:​
0437868431​
Fax:​
0437868430​
E-mail:​
Địa chỉ Website:​
Chức năng nhiệm vụ:​
Lãnh đạo Cục Quản lý chất thải và Cải thiện Môi trường
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
Nguyễn Hòa Bình
Cục trưởng
04. 37868434
Nguyễn Hoài Đức
Phó cục trưởng
04. 37868433

Các đơn vị trực thuộc Cục quản lý chất thải và cải thiện môi trường
VĂN PHÒNG
Nguyễn Mạnh Hùng
Chánh văn phòng
04. 37868432
Hoàng Thị Bình​
Cán bộ HĐ​
04. 37868431​
Nguyễn Thị Hồng​
Chuyên viên​
04. 37868432​
Nguyễn Thành Lam​
Chuyên viên​
04. 37868431​
Hoàng Tuấn Linh​
Cán bộ HĐ​
04. 37868432​
Phạm Hương Trang​
Chuyên viên​
04. 37868432​
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI THÔNG THƯỜNG
Nguyễn Thượng Hiền
Trưởng phòng
04. 37868427
Đinh Viết Cường​
Chuyên viên​
04. 37868427​
Lê Thị Minh Thuần​
Chuyên viên​
04. 37868427​
Nguyễn Thanh Tùng​
Chuyên viên​
04. 37868427​
PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
Nguyễn Thành Yên
Trưởng phòng
04. 37868426
Đỗ Tiến Đoàn​
Chuyên viên​
04. 37868426​
Phan Thanh Giang​
Chuyên viên​
04. 37868426​
Phạm Nam Hồng​
Chuyên viên​
04. 37868426​
Nguyễn Như Trung​
Chuyên viên​
04. 37868426​
PHÒNG LƯU VỰC SÔNG VÀ VÙNG VEN BIỂN
Trần Thị Lệ Anh
Phụ trách Phòng
04. 37868428
Trần Thị Thu Hiền​
Cán bộ HĐ​
04. 37868428​
Nguyễn Thị Lan Hương​
Chuyên viên​
04. 37868428​
Nguyễn Minh Phương​
Chuyên viên​
04. 37868428​
Nguyễn Thái Quang​
Cán bộ HĐ​
04. 37868428​
Hàn Ngọc Tài​
Chuyên viên​
04. 37868428​
Lê Đại Thắng​
Chuyên viên​
04. 37868428​
PHÒNG CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG
Hồ Kiên Trung
Trưởng Phòng
04. 37868429
Nguyễn Mạnh Hưng​
Chuyên viên​
04. 37868429​
Lại Đức Ngân​
Cán bộ HĐ​
04. 37868429​
Nguyễn Đức Thọ​
Cán bộ HĐ​
04. 37868429​
Nguyễn Thị Minh Thư​
Chuyên viên​
04. 37868429​
 
scroll-topTop