Xin TL về hiện tượng dầu tràn

lamborghini_hatinh

Hạt giống tốt
Bài viết
2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thân Chào mọi người!
Hiện nay minh đang làm đề tài tốt nghiệp vế nội dung "Nghiên cứu đề xuất phương án thu gom và xử lý dầu tràn''
Các bạn ai co tài liệu gì cho mình với nhé:
-Tổng quan về hiện tương dầu tràn
-CÁC PHƯƠNG ÁN THU GOM VÀ XỬ LÝ DẦU TRÀN( ưu, nhược điểm)
-TÍNH TOÁN:
ĐỘI TÀU HỖ TRỢ
HỆ THỐNG PHAO NGĂN DẦU
HỆ THỐNG BƠM
HỆ THỐNG KHÁC TRÊN TÀU CHUYÊN DỤNG ỨNG PHÓ SỰ CỐ DẦU TRÀN
-VÀ MỘT SỐ TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Thanks các bạn nhiều!
 
scroll-topTop