Ứng dụng Gom Rác GRAC

Xin trợ giúp tài liệu về Nước và Nước Thải ở đây

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ai có tài liệu luận văn về xử lý nước thải dệt nhuộm cho xí nghiệp dệt may thì cho mình xin với , mình đang viết phần tổng quan mà thiếu dữ liệu về các quy trình công nghệ dệt nhuộm và tính chất nước thải , khí thải quá . Ai có xin gửi cho mình với . Chân thành cám ơn các bạn .

Mail của mình là : ditimhanhphuc2489@gmail.com
 
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em gặp trúng đề tài " xứ lý nước thải cở sở sản xuất sơn mài", lần đầu biết đến đề tài này.
tự tìm hiểu, tìm tính chất thành phần nước thải đầu vào của một doanh nghiệp nào đó ( nói chung phải đặc trưng của ngành) và đề xuất quy trình công nghệ xử lý
em tìm tài liệu khắp rùi mà ko có.
các sư huynh, sư tỷ chỉ giáo,hic.
Cần gắp, gắp!!:30:
 
Top