XLNT 300m3/ngđ

phuongle1493

Mầm xanh
Bài viết
15
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Cho mình hỏi, mình xử lý nước thải chung cư dùng sơ đồ công nghệ này có ok ko?
Song chắn rác -> bể tách dầu mỡ -> bể điều hòa-> lắng đứng 1 -> aerotank -> lắng 2 -> khử trùng. Với cho mình hỏi, đi qua bể aerotank thì hiệu quả xử lý N,P, BOD là bn %? Cho mình cái tài liệu tham khảo được ko, vì đang làm đồ án :) T cảm ơn nhiều
 
scroll-topTop