Xu Hướng Sử Dụng Lọc Cartridge trong Xử Lý Bụi

mec_doan

Mầm xanh
Bài viết
20
Nơi ở
tp.HCM
Website
27mee.com.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nguồn: Camfilfarrapc

"Choosing the right pleated cartridge filter can improve your cartridge collector's dust capture efficiency, help it operate more reliably, and reduce its energy and maintenance requirements. To help you make an informed choice, this article discusses some recent advances in pleated cartridge filter technology".


1.Cấu hình bộ lọc:
a. cấu hình cũ: chịu ảnh hưởng của "can velocity", ảnh hưởng đến giũ bụi.
b. cấu hình được cải tiến nhưng bị bụi đóng phía trên lọc làm mất diện tích lọc.
c. cấu hình cải tiến mới nhất khắc phục được cho 2 vấn đề cấu hình a. và b.

2. Cấu hình gấp nếp:

- Cấu hình lọc cũ theo quy trình sản xuất lọc cartridge công nghiệp.


- Phát triển hơn với lọc cartridge được gấp nếp với độ rộng tiêu chuẩn (dưới 7 nếp/ 1 inch)

- Cấu hình lọc với công nghệ chia đều nếp gấp như lọc HEPA phòng sạch.


3. Sử Dụng Vật liệu lọc:

- Cenlulose & polyester
- Polyester & silicon
- 100% polyester
- Vật liệu chống tĩnh điện
- Vật liệu chống nước, chống ẩm
- Vật liệu chống nhiệt, spark, chống cháy
- Vật liệu chống dính sticky dust- màng PTFE
- Sử dụng vật liệu nanofiber hiệu suất lọc cao...
 
scroll-topTop