Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lí khí thải bằng đường khói lò

daibangxanh

Well-Known Member
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Theo nguyên lý của sản xuất sạch hơn thì nhiệt của khói lò sẽ được tái sử dụng lại, đồng thời nhiệt độ khói của lò sẽ giảm ảnh hưởng đến môi trường hơn.
Còn khử NOx đường khói lò này tức là chỉnh ở nhiệt độ 870-980*C tức là đốt cho NO tác dụng với oxy để tạo NO2
 

daibangxanh

Well-Known Member
#4
Top