phần mềm quản lý rác thải thông minh

Xử lý bụi bằng pp ướt

M

mikethananh

Guest
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
sao kì zậy nhỉ,mỗi lần mún coi 1 cái gì lại thấy zòng này "Bạn phải trả lời mới xem được, bạn phải tyte có dấu nếu không sẽ bị ban nick"---->bưc gòi nha
Ấy dà, cái gì cũng fải từ từ nó mới nhừ .Bạn Bee nóng wá nhé ha ha Link nè: Click here
Cảm ơn đại bàng xanh và huykientruc nhé
 
#5

Đính kèm

Top