Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Xử lý cặn axit trong quá trình tái chế dầu nhờn thải

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại bên công ty mình đã thành công trong việc xử lý cặn axit từ chưng cất dầu thải. Cặn axit sau xử có nhiệt trị 8000 kCal/kg. Được sử dụng làm nhiên liệu đốt lò. Giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu ăn mòn khi thiêu đốt trong lò đốt CTNH. Hoàn toàn biến đổi phế thải thành nhiên liệu, tiết kiệm và tăng doanh thu. Đơn vị nào mong muốn xử lý triệt để. Liên hệ: Mail: chiennvbk@gmail.com; SĐT: 0927131960.
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại bên công ty mình đã thành công trong việc xử lý cặn axit từ chưng cất dầu thải. Cặn axit sau xử có nhiệt trị 8000 kCal/kg. Được sử dụng làm nhiên liệu đốt lò. Giảm thiểu ô nhiễm, giảm thiểu ăn mòn khi thiêu đốt trong lò đốt CTNH. Hoàn toàn biến đổi phế thải thành nhiên liệu, tiết kiệm và tăng doanh thu. Đơn vị nào mong muốn xử lý triệt để. Liên hệ: Mail: chiennvbk@gmail.com; SĐT: 0927131960.
Nhờ bạn giới thiệu công nghệ cụ thể hơn được không!
 
#3
Top